Гавриш Володимир Іванович

Гавриш Володимир Іванович

МОРФОЛОГІЯ


Усі слова мови поділяються на групи, що називаються частинами мови.

Частини мови — це головні лексико-граматичні категорії, за якими розподіляються слова мови на основі таких ознак:

1) семантичної (узагальнене значення предмета, дії або стану, якості тощо);

2) граматичної (морфологічні категорії слова);

3) синтаксичної (роль у реченні);

4) словотворчої (наявність характерних префіксів і суфіксів).

В англійскій мові виділяють такі частини мови:

іменник (the Noun),

прикметник (the Adjective),

дієслово (the Verb),

прислівник (the Adverb),

числівник (the Numeral),

займенник (the Pronoun),

прийменник (the Preposition),

сполучник (the Conjunction).

У свою чергу частини мови поділяються на такі класи:

а) самостійні частини мови;

б) службові частини мови;

в) вигуки.

Самостійні частини мови:

— позначають предмети та їхні властивості, дії, процеси, стани тощо;

— мають певні морфологічні категорії (наприклад, роду, числа, відмінка та ін.);

— є членами речення;

— мають характерні суфікси та префікси (всі, крім займенників).

Службові частини мови:

— відображають різні відношення між членами речення або реченнями;

— не мають морфологічних категорій;

— не є членами речення;

— не змінюються (тобто не мають словотворчих афіксів).
Вигуки:

— служать для вияву почуттів, не називаючи їх;

— не мають морфологічних категорій;

— не є членами речення;   

— не змінюються (тобто не мають словотворчих афіксів).

До самостійних частин мови належать: іменник (the Noun), прикметник (the Adjective), дієслово (the Verb), прислівник (the Adverb), числівник (the Numeral), займенник (the Pronoun).

До службових частин мови належать: прийменник (the Preposition), сполучник (the Conjunction). До службових слів відносять також артикль (the Article), що є ознакою іменника, та допоміжні дієслова, що служать для утворення складних часових форм.

Вигук виносять в окремий клас: вигук (the Interjection).

Сторінка 8 з 8
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.