загрузка...
Історія та правознавство

Історія та правознавство (118)

Тема.  Тематичне оцінювання за темою 9

Варіант 1

І.  Оберіть одну правильну відповідь.

1.  Позначте ім’я засновника держави Османа.

а)  Князь Сельджук;

б)  князь Осман;

в)  князь Сулейман;

г)  князь Селимо.

2.  Визначте  подію,  в  результаті  якої  у  Китаї  затвердилася  династія Цин.

а)  Селянське повстання під керівництвом Лі Цзичена;

б)  спільні дії маньчжурів і китайських феодалів у боротьбі з селянським повстанням;

в)  агресія Маньчжурії;

г)  самогубство останнього імператора династії Мін.

3.  Позначте назву князівського титулу в Індії.

а)  Раджа;

б)  візир;

в)  емір;

г)  шейх.

4.  Позначте основне заняття турецьких землевласників.

а)  Сільське господарство;

б)  служба в армії;

в)  утримання загонів башибузуків;

г)  засідання в Дивані.

5.  Позначте термін, який відповідає наведеному визначенню.

__ — замкнені групи індійського суспільства, які за принципами індуїзму об’єднуються згідно з походженням та певними заняттями людей, що входять до них.

а)  Люди меча;

б)  раяти;

в)  улеми;

г)  касти.

6.  Визначте ім’я найбільшого філолога Китаю.

а)  У Саньгуй;

б)  Лі Цзичен;

в)  Гу Яньу;

г)  Лі Бо.

ІІ.  Установіть хронологічну послідовність.

7.  Установіть хронологічну послідовність подій.

а)  Відкриття морського шляху до Індії;

б)  Селянська війна у Китаї;

в)  розгром турецького флоту при Лепанто військами «Священної ліги».

ІІІ. Оберіть  правильні  варіанти  відповідей.  (Правильних  варіантів  відповіді — три)

8.  Позначте назву морів, які омивали Китайську імперію.

а)  Японське;

б)  Жовте;

в)  Аравійське;

г)  Південно-Китайське.

ІV.  Установіть відповідність.

9.  Установіть відповідність між термінами та визначеннями.

а) Податок

1) наукова й довідкова допомога, яка була вперше створена  у Китаї й давала систематичне уявлення про ту чи іншу галузь знань

б) Енциклопедія

2) гвардія султана

в) Яничари

3) воїни-добровольці, які служили за військову здобич

 

4) сплата коштів на користь держави

V.  Хронологічне рівняння.

10.  Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — розгром турків-османів під Віднем;

б — закінчення Селянської війни у Китаї;

в — захоплення турками-османами Константинополя.

VI.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11.  Запишіть ім’я представника династії Великих Моголів, за розпорядженням якого був побудований Фатехпур-Сикрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Запишіть назву науки про дію ліків на організм, яка набула значного розвитку в Китаї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1 б; 2 б; 3. а; 4 б; 5 г; 6 в; 7 а, в, б; 8 а, б, г; 9 а— 4, б — 1, в — 3; 10 (1683 — 1644) + 1453 = 1492 (відкриття Христофором Колумбом Америки); 11 Акбар; 12 Фармакологія.

Варіант 2

І.  Оберіть одну правильну відповідь.

1.  Позначте ім’я мореплавця, що відкрив шлях до Індії.

а)  Христофор Колумб;

б)  Васко да Гама;

в)  Фернандо Магеллан;

г)  Бартоломео Діаш.

2.  Позначте  подію,  яка  започаткувала  підкорення Туреччиною  країн Європи.

а)  Штурм Константинополя;

б)  підкорення Криму та Північного Причорномор’я;

в)  підкорення Болгарії та Сербії;

г)  завоювання Сирії та Аравії.

3.  Позначте титул правителя Китаю.

а)  Син Бога;

б)  намісник Бога на землі;

в)  заступник Пророка;

г)  Син Неба.

4.  Позначте назву індійських землеробів.

а)  Джагірдарі;

б)  паупери;

в)  джентрі;

г)  гайдуки.

5.  Позначте термін, який відповідає наведеному визначенню.

__ — земля, яка надавалася за військову службу в Туреччині.

а)  Фільварк;

б)  феод;

в)  вотчина;

г)  тімар.

6.  Позначте ім’я засновника держави Великих Моголів.

а)  Тимур;

б)  Акбар;

в)  Бабур;

г)  Шах-Джахан.

ІІ.  Установіть хронологічну послідовність.

7.  Установіть хронологічну послідовність подій.

а)  Закінчення створення в Індії мавзолею Тадж-Махал;

б)  початок правління династії Цін у Китаї;

в)  захоплення турками-османами Константинополя.

ІІІ. Оберіть  правильні  варіанти  відповідей.  (Правильних  варіантів  відповіді — три)

8.  Позначте  назву  морів,  які  омивали  територію  імперії  Османа у XVII ст.

а)  Середземне;

б)  Чорне;

в)  Каспійське;

г)  Червоне.

ІV. Установіть відповідність.

9.  Установіть відповідність між термінами та визначенями.

а) Візир

1) податок, який сплачувало все немусульманське населення  у мусульманських державах

б) Богди-хан

2) титул глави уряду в мусульманських країнах

в) Традиція

3) титул китайського імператора після маньчжурського завоювання

 

4) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять з покоління в покоління

V.  Хронологічне рівняння.

10.  Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — початок правління династії Цін у Китаї;

б — розгром угорців турками-османами при Мохачі;

в — захоплення турками-османами Константинополя.

VI.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11.  Запишіть ім’я дочки галицького священика, відомої як дружина турецького султана Роксолана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Запишіть назву науки про мову  та літературу, яка набула  значного розвитку в Китаї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 г; 4 а; 5 г; 6 в; 7 в, б, а; 8 а, б, г; 9 а — 2, б — 3, в — 4; 10 (1644 — 1526) + 1453 = 1571 (морська битва при Лепанто — розгром турецького флоту військами «Священної ліги»); 11 Настя; 12 Філологія.

 

 

Тема.  Китай. Індія

Мета: розглянути особливості  економічного й політичного  становища Індії та Китаю в епоху Нового часу; ознайомити учнів з досягненнями культури цих країн; удосконалювати вміння учнів працювати з історичними  текстами,  історичними  таблицями,  історичною  картою; вдосконалювати роботу в групах.

Основні поняття та терміни: «деспотія», «маньчжури»; «Держава Великих Моголів», «емір», «раджа», «Делійський султанат», «Рамаяна».

Основні дати та події:

•  1639–1644 рр. — Селянська війна у Китаї;

•  1644–1911 рр. — панування маньчжурської династії Цін;

•  1556–1605 рр. — роки правління Акбара;

•  1630–1652 рр. — зведення мавзолею Тадж-Махал.

Обладнання: підручник, історичний атлас, пакети історичних документів.

Тип уроку: комбінований, з елементами лабораторної роботи з текстами та історичними джерелами.

Додаткові джерела інформації:

•  Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. — М.,1987.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

•  встановлювати хронологічну послідовність подій;

•  показувати на карті території Китаю та Індії;

•  порівнювати розвиток Китаю за часів династії Мін та Цін;

•  характеризувати особливості розвитку держави Великих Моголів;

•  пояснювати наслідки проникнення європейців в Індію;

•  наводити приклади  високого рівня розвитку культури Китаю  та Індії;

•  застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.  Проаналізуйте напрями турецької експансії в XVI–XVII ст. Назвіть причини, які зумовили військовий характер імперії Османа.

2.  За допомогою фактів доведіть, що підкорені народи зазнавали гноблення з боку Османської імперії.

3.  Охарактеризуйте основні ознаки боротьби балканського населення проти османів у XVI–XVII ст.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Уч и т е л ь. Для Китаю епоха Нового часу починається з часів правління династії Мін. Незважаючи на спроби європейців розширити кордони свого світу, Китай був закритий для них. Ця величезна країна була завойована маньчжурами і перебувала в ізоляції від зовнішнього світу .

Індія ж,  навпаки,  привертала  до  себе  представників  різних  країн. Одні приходили як завойовники, інші прагнули налагодити торгові відносини. Учитель  пропонує  учням  пригадати  попередню  інформацію щодо Індії ті Китаю. Результати записуються на дошці.

Орієнтовні відповіді учнів:

•  центри найдавніших цивілізацій;

•  Великий Шовковий шлях;

•  династія Тан;

•  династія Мін;

•  імператор — Син Неба;

•  численні урядовці;

•  ієрогліфи;

•  Конфуцій;

•  шовк;

•  фарфор;

•  чай;

•  папір;

•  раджа;

•  Делійський султанат;

•  Тимур;

•  касти;

•  санскрит;

•  шахи;

•  десяткова система;

•  буддизм.

Учитель  пропонує  учням  згрупувати  написані  на  дошці  поняття й скласти орієнтовний план вивчення історії Індії та Китаю.

Орієнтовний план

1.  Китай:

а)  жителі  Піднебесної  Китайської  імперії  та  їхнє  господарське життя;

б)  утвердження монгольської династії Цін;

в)  культура Китаю.

2.  Індія:

а)  жителі Індії та їх господарство.

б)  імперія Великих Моголів;

в)  культура Індії.

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Робота у групах за методом «Карусель»

Учитель ділить клас на групи. Кожна група готує відповідь на один з пунктів  орієнтовного  плану,  використовуючи  історичні  документи і підручник.

Китай

Текст 1. Структура населення в Китаї за імператорів династії Мін

З кінця Середньовіччя в Китайській  імперії правила династія Мін (в перекладі значить «світло»). За традицією владика Серединної Піднебесної  імперії вважався «Сином Неба», тобто сином владики всього світу.

До вищого стану, привілеї якого передавалися спадково, належали: родичі  імператора  та  їхні нащадки —  «жовтопоясні»,  які носили пояс імператорського, жовтого, кольору; «червонопоясні» та «залізошоломні» — нащадки наближених перших імператорів.

Привілейованим  станом,  приналежність  до  якого  передавалася спадково, були шеньши — «учені». Щоб стати шеньши, необхідно було скласти іспит та отримати вчений ступінь, який дозволяв поступити на державну службу. Правом складати іспит користувалися не тільки поміщики, але й селяни, ремісники (Данилов Д. Д., Кузнецова С. С., Репников А. В., Рогожкин В. А. Всемирная история Нового времени. Конец XV–XVIII век (зарубежные страны). — М.: Баласс, 2002. — С. 201–210; Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое время (1640–1870): Учебник  для  9 класса  средней школы.– СПб: СМИО-Пресс, 1999. — С. 427–438).

1.  Як жителі Китаю називали свою державу?

2.  Назвіть представників вищого стану в Китаї.

3.  Хто міг стати представником привілейованого стану шеньши?

Текст 2. Китай династії Мін

Столиця  династії Мін Пекін  була  прикрашена

 

 величним Храмом Неба — одразу декілька споруд з багатоярусними дахами небесного кольору були оточені однією квадратною стіною. В іншій частині Пекіна за високою червоною стіною ховалося «Заборонене місто». Тут розміщувалися імператорські палаци, дома урядовців, гареми наложниць, імператорський сад з горами, штучними струмками та дивовижними рослинами. Все життя імператора проходило за цими стінами, а укази «Сина Неба» переправляли до країни у дзьобі величезного золотого птаха, що спускався на мотузці зі стіни Забороненого міста.

Сам Пекін з його широкими вулицями, площами, ринками й кварталами ремісників був збудований з каменю. Його дахи виблискували золотистою,  синьою  і  зеленою  черепицею.  Таких  міст  з  населенням у декілька  сотень  тисяч  чоловік  у Китаї  налічувалося  близько  40–50.

Особливо багато їх було на південно-східному узбережжі. Звідси на «острови прянощів» щороку йшли каравани багатопалубних судів із сотнями  людей  команди  і  важкими  вантажами  у  трюмах.  Одні  міста  були сповнені  шумом  дерев’яних  ткацьких  верстатів,  причому  деякі  ткачі відкривали  власну  мануфактуру  і  ставили  там  досконаліші  верстати, здатні  ткати  тканину  з ниток  одразу  20 кольорів. В інших містах небо було  осяяно  полум’ям  печей,  в  яких  обпалювали  знаменитий  китайський фарфор. У третіх містах робили папір, використовуючи для приведення преса у дію водяне колесо. На державній мануфактурі виготовлялася зброя, у тому числі особливі китайські рушниці й пістолети.

У Китаї  до  початку  XIX  ст.  9/10 всіх  земель  належало  приватним власникам: феодалам-поміщикам, урядовцям, купцям, лихварям, частково селянам. Створювалася райони інтенсивного землеробства, в якому була зайнята абсолютна більшість населення.

Працьовитість  китайських  землеробів  була  надзвичайною:  праця вважалася  в Китаї  не  тягарем,  не  покаранням  за  гріхи,  а  священним обов’язком,  на  який  небо  благословило  людський  рід  (Данилов Д. Д., Кузнецова С. С., Репников А. В., Рогожкин В. А. Всемирная история Нового времени. Конец XV–XVIII век (зарубежные страны). — М.: Баласс, 2002.

С. 202; Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое  время  (1640–1870):  Учебник  для  9 класса  средней школы.–  СПб: СМИО-Пресс, 1999. — С. 427–438).

1.  Назвіть визначні пам’ятки Пекіна династії Мін.

2.  Опишіть столицю Китаю часів династії Мін.

3.  Назвіть основні заняття жителів Китаю.

4.  Чим для китайського селянина була праця?

5.  Назвіть ремесла, які розвивалися в Китаї.

Текст 3. Встановлення династії Цін

Пекін був  захоплений  у 1644 р. У Китаї почалося правління маньчжурської династії Цін («світла»).

Маньчжурський вождь став китайським імператором з титулом богдихана. Усі вищі урядові посади обійняли маньчжури. Стан завойовників (професійних воїнів) належав до вищого щаблю, порівняно зі станами вчених, землеробів, ремісників і торговців. Поступаючись китайцям у  чисельності,  завойовники-маньчжури  боялися  розчинитися  у  їхній

масі, тому міжнаціональні шлюби були заборонені. Все китайське суспільство перебувало під суворим поліцейським контролем. Китайці повинні були голити півголови, а волосся, що залишилося, заплітати у косу. Якщо хтось відмовлявся це робити, йому тут же відрубували голову й виставляли  її  на  жердині  у  центрі  селища.  Городяни  повинні  були вивішувати на своїх будинках таблички з відомостями, скільки у ньому проживає людей. Селянам під страхом покарання батогами було заборонено залишати села, а також різати худобу і птахів без дозволу властей. Був складений список книг, які, за словами маньчжурів, «протистоять нашій династії та які треба спалити». Тільки за офіційними даними, з  1774  по  1782 рр.  вилучення  заборонених  книг  проводилося  24 рази, при цьому було спалено понад 13 800 найменувань різних книг. Всі військові держави були зобов’язані під страхом смерті беззаперечно  коритися  встановленому  порядку.  Страта  непокірних  або  тих, хто  завинив,  була  справою  звичайною  й  повсякденною.  «Якщо  одна сім’я завинила, дев’ять інших сімей притягуються за співучасть» — такий напис був вибитий на одній з кам’яних стел XVIII ст. у м. Сучжоу (Китай).

До початку XX ст. у Китаї проживало 5 млн маньчжурів і 400 млн китайців (Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое  время  (1640–1870):  Учебник  для  9 класса  средней школы.–  СПб: СМИО-Пресс,  1999. —  С.  427–438;  Сидихменов  В.  Я.  Китай:  страницы прошлого. — М.,1987. — С. 3–4).

1.  Назвіть подію, яка передувала встановленню династії Цін.

2.  Які зміни сталися у китайському суспільстві після завоювання Китаю маньчжурами ?

3.  Наведіть приклади регламентації життя китайського суспільства.

Індія

Текст 4. Індійське суспільство

В Індії,  наприклад,  у  безпосередньому  розпорядженні  правителя держави — падишаха — перебувала 1/8 частина орної землі, решта належала феодальній знаті.

В Індії кожний феодал був зобов’язаний тримати для падишаха кавалерійський загін, чисельність якого визначалася розміром земельної ділянки (Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в  новое  время  (1640–1870):  Учебник  для  9 класса  средней школы.–  СПб: СМИО Пресс, 1999. — С. 427–438).

Текст 5. Касти

Сім’ї в Індії були розподілені за чотирма класами. До першого класу належали брахмани. Це люди чистої поведінки,  суворо дотримуються розпоряджень релігії, ведуть етичне життя й виконують всі правила. До другого класу належали кшатрії. Протягом багатьох століть вони складали правлячий клас. Кшатрії піклуються про чесноту і про милосердя.

Люди третього класу йменуються вайшьями. Вони займаються торгівлею  і шукають прибутків як у своїй власній країні, так  і  за  її межами.

Люди четвертого класу називаються шудрами. Це клас землеробів. Шудри займаються обробкою землі. Місце кожної людини у цих чотирьох класах визначається ступенем її чистоти й нечистоти (Степанова В. Е., Шевеленко А. Я. История средних веков: Хрестоматия. — В 2-х т. — М., 1988. — С. 84).

1.  Хто був верховним власником землі в Індії?

2.  Дайте визначення поняття «касти».

3.  Назвіть  індійські  касти.  Чим  різнилося  становище  представників каст?

Текст 6. Індійська община

Індійська община зазвичай складалася з одного села. У центрі містився храм і головна площа, а також квартали чистих каст — брахманів, купців, землеробів, ткачів. За межами основної території села жили люди, що належали до нижчих каст, їхні селища були розташовані на околиці. Найбільш віддаленими були селища недоторканних.

У кожній  общині  було  10–12 ремісників,  які  обслуговували  всі  потреби общинників, а також староста, збирач податків та інші посадовці.

Всі посади та обов’язки, що виконувалися окремими общинниками,  передавалися  за  спадком,  з  покоління  у  покоління. Цим  община прив’язувала  селян  і  сільських  ремісників  до  землі,  оскільки  тільки у своїй общині селянин і ремісник мали право на певне заняття. Юридично більшість селян була вільною, але фактично індійський селянин

не міг залишити свою общину (Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое время  (1640–1870): Учебник для 9 класса средней школы.– СПб: СМИО-Пресс, 1999. — С. 427–438).

1.  Чим займалася переважна більшість жителів Індії?

2.  Як община регламентувала життя селянина або ремісника?

Текст 7. Утворення імперії Великих Моголів

Бабур об’єднав під своєю владою значну частину північної Індії від Інду до Гангу. Цю державу згодом назвали імперією Великих Моголів.

Золотим століттям цієї держави вважають час правління онука Бабура, падишаха Акбара (1556–1605). Він навіть під час військових походів не забував розв’язувати судові суперечки, призначати урядовців на нові посади. Через всю Індію за його наказом прокладалися дороги. Розширюючи кордони імперії, він говорив: «Правитель завжди повинен прагнути завоювання, інакше його сусіди піднімуть проти нього зброю». За Акбара Великі Моголи завоювали обидва побережжя Індостану та отримали вихід до Індійського океану. Проте… власного флоту Великі Моголи так  і не створили. Індійські товари почали перевозити на європейських судах.

Акбар намагався не допустити війни між мусульманами та індуїстами, тому він проголосив рівність усіх релігій імперії.

1.  Назвіть засновника династії Великих Моголів.

2.  Чому період правління Акбара називали «золотим століттям»?

Після  опрацювання  матеріалу  групи  складають  таблицю  «Порівняльна характеристика Індії та Китаю».

Питання

для порівняння

Індія

Китай

 

Населення і Індії та Китаю,

господарське життя

 

 

Держава в Індії та Китаї

 

 

Культура Індії та Китаю

 

 

Висновки

 

 

V. Закріплення знань учнів

1.  Співвіднесіть дати та події.

а) 1639–1644 рр.

1) панування маньчжурської династії Цін

б) 1644–1911 рр.

2) роки правління Акбара

в) 1556–1605 рр.

3) зведення мавзолею Тадж-Махал

г) 1630–1652 рр.

4) Селянська війна в Китаї

Відповідь: а — 4; б — 1; в — 2; г — 3.

2.  Визначте,  до  якої  касти  в  Індії  належать  наведені  категорії  населення.

•  Жерці, наставники, учителі, учені — __ . (Брахмани)

•  Військові, державні урядовці, світська знать й аристократія — __  . (Кшатрії)

•  Купці, скотарі, лихварі, землероби — __ . (Вайшьї)

•  Прибиральники сміття і нечистот — __ . (Шудри)

3.  Закінчіть речення.

У 1644 р. Китай був  завойований __.  Їхній  вождь Доргон  заснував династію __. Маньчжурські князі встановили у Китаї необмежену монархію (__), яка відзначалася цілковитою сваволею. (Маньжурами, Цін, деспотичну)

VІ. Домашнє завдання

1.  Прочитати відповідний параграф підручника.

2.  Заповнити таблицю «Основні життєві цінності людини Сходу та Заходу».

Людина сходу

Людина Заходу

 

 

 

3.  Підготуватися до тематичного оцінювання.

 

 

Тема.  Османська імперія

Мета: розглянути особливості економічного, політичного та культурного  розвитку  імперії Османа  в  епоху Нового  часу;  вдосконалити вміння учнів працювати з історичними текстами, таблицями, картою.

Основні поняття та терміни: «Османська імперія», «султан», «яничари», «гайдуки».

Основні дати та події:

•  1520–1566 рр. — роки життя Сулеймана І;

•  1683 р. — розгром турків під Віднем.

Обладнання: підручник, історичний атлас, пакети історичних документів.

Тип уроку: комбінований, з елементами лабораторної роботи з текстами та історичними джерелами.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

•  показувати на карті території Османської імперії;

•  називати особливості розвитку Османської імперії;

•  характеризувати завойовницьку політику Османської імперії;

•  аналізувати особливості політики Сулеймана І;

•  розкривати відносини турків та запорізьких козаків;

•  наводити приклади досягнень культури в Османській імперії;

•  застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.  Яку назву отримав період в історії людства, що розпочався на рубежі XV–XVI ст.?

2.  Які зміни в житті людей дозволили вважати, що наступила нова епоха?

3.  Як називаються економічні відносини, які прийшли на зміну феодалізму?

4.  Назвіть держави, де відбулися буржуазні революції.

5.  Які зміни в життя людей, характерні для цього часу, ви можете назвати?

6.  У яких  країнах  феодалізм  продовжував  зберігати  панівне  становище?

7.  Назвіть політичний устрій держав, який сформувався в епоху Нового часу.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Уч и т е л ь. Східний світ жив своїми, відмінними від Заходу, законами. Тут, на Сході, була дуже велика роль традицій, правил поведінки, які передавалися від покоління в покоління, тому цю цивілізацію називають  «традиційними  суспільствами».  Османська  імперія  була  однією з них і свого часу чимало впливала на долю України.

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Економічний та соціально-політичний стан імперії Османа

Самостійна робота з підручником

Учитель  пропонує  учням  самостійно  прочитати  текст  підручника й методом «Чиста дошка» відповісти на запитання.

1.  Назвіть титул верховного правителя держави Османа.

2.  Якими повноваженнями був наділений турецький султан?

3.  Назвіть основні категорії суспільства Османської імперії.

4.  Якими були права та обов’язки кіннотників імперії?

5.  Назвіть категорії населення, які сплачували податки.

6.  Охарактеризуйте становище немусульманських верств населення.

7.  Складіть схему державного управління імперії.

Результати  роботи  заносяться  до  таблиці  «Населення  Османської імперії».

Категорії

Становище

Султан

 

Верховний власник землі; володів законодавчою, виконавчою та судовою владою; заохочував розвиток торгівлі

Кіннотники

отримували від султана землі з селами за умови несення служби у війську і спорядження декількох вершників з числа селян власним коштом

Яничари

турецька регулярна піхота

Башибузуки

  воїни-добровольці, що служили тільки за військову здобич

Землероби

мали право обробляти землю й передавати дітям свій наділ, за це вони повинні або платити податки до казни султана, або оброк його кінним воїнам

Ремісники

працювали переважно на замовлення держави або заможних людей

Немусульмани

сплачували особливий грошовий податок — бжизью

Війни Османської імперії

Робота з картою

Учитель  пропонує  учням  за  допомогою  карти  історичного  атласа  «Османська імперія у XVI–XVII ст.» виконати завдання:

1.  Назвіть території, які увійшли до Османської імперії в 1512 р.

2.  Назвіть території, які були завойовані за часів правління Селіма I.

3.  Назвіть території, які були завойовані за часів правління Сулеймана I.

4.  Назвіть держави, які перебували у васальній залежності від Османської імперії.

5.  Назвіть дати і місця найважливіших подій.

6.  Назвіть держави, які межували з імперією Османа.

Результати роботи заносяться до таблиці.

Дата

Приєднані території

Важливі події

Сер. XIV ст.

Болгарія, Сербія

 

1453 р.

Візантія

1453 р. — узяття Константинополя

Правління

Селіма I

(1512–1520)

 

Вірменія, частина Грузії, Мала Азія, частина Месопотамії, Сірія, Палестина, частина Аравійського

півострова, Єгипет

 

Правління

Сулеймана I

(1520–1566)

Угорщина, частина Грузії, Ірак,

Барка, Тріполітанія

1526 р. — битва при Могачі; перемога турецьких військ;

1529 р. — облога Відня

Залежні території

 

1511 р.

1520 р.

1541 р.

1546 р.

сер. XVI ст.

1574 р.

к. XVI ст.

1672 р.

 

Князівство Молдавія

Алжир

Князівство Трансільванія

Ємен

Князівство Валахія

Туніс

Феццан

Кримське ханство

Правобережна Україна

 

 

 

1571 р. — битва при Лепанто

 

 

1683 р.– розгром турків під Віднем

 

 

Учитель пропонує учням на основі знань, отриманих ними на уроках  історії  України,  охарактеризувати  відносини  Туреччини  та  Запорозької Січі.

Передбачувані відповіді учнів:

Турецько-татарські напади на Україну призводили до:

•  знищення й спустошення українських земель;

•  пограбування й спалення українських міст та сіл;

•  захоплення в полон українських чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчат, які потрапляли в рабство (полонених називали ясир);

•  чоловіки  ставали  веслярами на  турецьких  галерах-каторгах, жінки та дівчата потрапляли до гаремів, хлопчиків віддавали до султанської гвардії, де з них виховували вірних захисників султанського престолу — яничар;

•  всіх, хто чинив опір, убивали.

Д. Вишневецький на острові Хортиця заснував Запорозьку Січ для відсічі нападів турків і татар. З часом козаки почали здійснювати походи на турецькі землі.

Найбільш  вдалими  були  походи  козаків  проти  турків  на  початку XVII  ст.  Цей  період  увійшов  в  історію  козацтва  як  «доба  героїчних походів». Найбільш  успішними  були  походи  під  проводом П. Сагайдачного.

1606 р. —  козаки  завдали  удару по  турецьких фортецях Аккерман, Кілії, Варні;

1608 р. — здобули Перекоп, а згодом Ізмаїл, Кілію та Аккерман;

1616 р. —  козаки  здобули Кафу — найбільший невільничий  ринок у Криму — і звільнили бранців.

Ослаблення османської імперії

У ч и т е л ь. Період правління Сулеймана I був вершиною могутності імперії Османа, потім настав час рівноваги сил та занепад держави.

Самостійна робота

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника та історичного джерела і назвати причини занепаду імперії Османа.

Текст. Битва при Лепанто

Католицький король Філіпп II відправив свій флот до Мессіни під командою  свого  побічного  брата  дона Хуана Австрійського,  до  якого приєднався Джан Андреа Доріа Генуя зі своїми галерами, що перебували на утриманні того ж короля. До них прилучився і Марк Антоніо Колонна, папський адмірал, зі своїми галерами і Себастіан Венієро, головно -командуючий морськими силами Венеціанської республіки...

Вранці 7 жовтня, в неділю, вони опинилися поруч двох сильних ворожих  ескадр.  Турецька  ескадра  вийшла  з Лепанто  під  командою  адмірала  Алі,  коменданта  Тунісу  та  Алжиру.  За  кількістю  вітрил  турки значно перевершували християнську ескадру. Адмірал Алі мав від султана наказ  битися  з  ворогом. Саме  зараз його флот опинився навпроти християн на рівні острова Курцолярі. Тоді обидві сторони вишикувалися у бойовому порядку, утворюючи кожна три загони, розташовані напівмісяцем.  Генералісимус  дон Хуан  Австрійський, що  знаходився  на одному  з  фрегатів,  рушив  вперед...  Обидві  ескадри  супротивників зійшлися... Галери супротивників зчепилися на абордаж, і тут з’ясувалося, хто з ворогів перевершує іншого силою... Турецька ескадра почала безладно відступати. У результаті цієї поразки  турок дванадцять  тисяч рабів-християн  дістали  свободу  (История  Средних  веков:  Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1988. — С. 42–43).

1.  Назвіть держави, які виступили проти імперії Османа.

2.  Як називалася антитурецька коаліція?

3.  Чим закінчилася битва при Лепанто?

Передбачувані відповіді учнів:

•  безперервні війни призвели до погіршення становища населення;

•  після Великих географічних відкриттів торгові шляхи перенесені із Середземного моря до Атлантики;

•  військові  все  більше  почали  виявляти  інтерес  до  господарської діяльності, відходили від служби;

•  утворення в 1684 р. антитурецької «Священної ліги», до якої увійшли Австрія, Польща, Венеція. Росія.

Культура османської імперії

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний пункт підручника й скласти розгорнутий план відповіді на питання «Культура Османської імперії».

Орієнтовний план відповіді

1.  Вплив мусульманської релігії на освіту (медресе при мечетях).

2.  Розквіт  турецької поезії наприкінці XV–XVI  ст.  (Челебі, Ахмед-паша).

3.  Розвиток науки (історик і географ Хаджі Халіфі).

4.  Досягнення турецьких архітекторів (мечеті, лазні, мавзолеї).

5.  Особливості турецького живопису.

V. Закріплення знань учнів

1.  Співвіднесіть терміни та поняття.

а) Султан 

1) болгарські та сербські партизани

б) Гайдуки

2) глава держави імперія Османа

в) Яничари

3) воїни-добровольці, що служили тільки  за військову здобич

г) Башибузуки

4) привілейована піхота в турецькій армії

2.  Співвіднесіть дати та події.

а) 1453 р

1) облога Відня

б) 1526 р.

2) битва при Лепанто

в) 1529 р

3) узяття Константинополя

г) 1571 р.

4) розгром турків під Віднем

д) 1683 р.

5) битва при Могачі, перемога турецьких військ

Відповідь: 1 а — 2, б — 1, в — 4, г — 3; 2 а — 3, б — 5, в — 1, г — 2, д — 4.

VІ. Домашнє завдання

1.  Прочитати відповідний параграф підручника.

2.  Підготувати повідомлення про особливості східної цивілізації.

 

 

Тема.  Тематичне оцінювання за темами 7–8

ТЕМАТИЧНЕОЦІНЮВАННЯ

Варіант 1

І.  Оберіть одну правильну відповідь.

1.  Позначте  ім’я першого представника династії Стюартів на англійському престолі.

а)  Яків І;

б)  Карл І;

в)  Єлизавета І;

г)  Марія І.

2.  Позначте дату Полтавської битви.

а)  1700 р,;

б)  1708 р.;

в)  1709 р.;

г)  1721 р.

3.  Визначте ім’я автора памфлету «Здоровий глузд».

а)  Томас Пейн;

б)  Бенджамін Франклін;

в)  Томас Джефферсон;

г)  Натаніел Грін.

4.  Позначте подію, яка остаточно закріпила політичну роздробленість Німеччини.

а)  Північна війна;

б)  Семирічна війна;

в)  Лівонська війна;

г)  Тридцятилітня війна.

5.  Визначте ім’я винахідника першої парової машини в Англії.

а)  Д. Харгрівс;

б)  Д. Уатт;

в)  Т. Севері;

г)  Д. Уайт.

6.  Доберіть термін, якому відповідає наведене визначення.

__ — орган центрального управління а Російській імперії у XVIII ст.

а)  Колегія;

б)  приказ;

в)  міністерство;

г)  синод.

II.  Оберіть  правильні  варіанти  відповідей.  (Правильних  варіантів  відповіді — три.)

7.  Позначте  імена  російських  імператорів,  які  прийшли  до  влади внаслідок палацового перевороту.

а)  Петро І;

б)  Катерина;

в)  Петро II;

г)  Єлизавета Петрівна.

8.  Позначте назву англійських колоній в Америці, де набуло поширення плантаційне господарство.

а)  Джорджія;

б)  Північна Кароліна;

в)  Массачусетс;

г)  Південна Кароліна.

III. Установіть відповідність.

9.  Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

а) Віги 

1) ступінь, чин, спеціальне звання

б) Кріпацтво 

2) особиста залежність селян-землеробів від феодалів

в) Ранг 

3) організована група противників влади короля в Англії, згодом — політична партія

 

  4) перехід від ручної праці до машинної, від мануфактурноговиробництва до фабричного

 

10.  Установіть відповідність між датами та подіями.

а) 1770 р. 

1) ухвалення Декларації незалежності США

б) 1776 р. 

2) ухвалення Конгресом США «Білля про права»

в) 1789 р. 

3) «Бостонська бійня»

 

4) підписання Версальського миру

IV.  Завдання відкритої форм із короткою відповіддю.

11.  Запишіть  назву  колегії,  створену  в  1722 р.  для  управління  українськими землями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Запишіть  назву  станово-представницького  органу  в  німецьких князівствах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1 а; 2 в; 3 а; 4 г; 5 б; 6 а; 7 а, б, г; 8 а, в, г; 9 а — 3, б— 2, в — 1; 10 а — 3, б — 1, в — 2; 11 Малоросійська; 12 Ландтаг.

Варіант 2

І.  Оберіть одну правильну відповідь.

1.  Позначте  ім’я  російського  імператора,  який  проголосив маніфест «Про вольності дворянства».

а)  Петро І;

б)  Павло II;

в)  Петро ІІІ;

г)  Микола І.

2.  Позначте дату скликання Довгого парламенту в Англії.

а)  1640 р.;

б)  1642 р.;

в)  1645 р.;

г)  1649 р.

3.  Позначте ім’я правительки Австрії, яка заявила, що «готова продати останню спідницю», аби повернути Сілезію.

а)  Марія-Антуанетта;

б)  Марія-Терезія;

в)  Катерина І;

г)  Катерина II.

4.  Позначте подію, яка спричинила виникнення конфлікту між Англією та її американськими колоніями.

а)  Північна війна;

б)  Лівонська війна;

в)  Семирічна війна;

г)  Тридцятилітня війна

5.  Позначте  ім’я  українського  гетьмана,  який  прагнув  досягти  незалежності України  і заради цього став союзником шведського Карла XII.

а)  Іван Мазепа;

б)  Іван Скоропадський;

в)  Іван Виговський;

г)  Іван Брюховецький.

6.  Доберіть термін, який відповідає наведеному визначенню.

__ — урочисте проголошення основних принципів.

а)  Декларація;

б)  конституція;

в)  указ;

г)  універсал.

II.  Оберіть  правильні  варіанти  відповідей.  (Правильних  варіантів  відповіді — три.)

7.  Позначте назви російських міст, де були розташовані суднобудівельні верфі.

а)  Астрахань;

б)  Москва;

в)  Архангельськ;

г)  Нижній Новгород.

8.  Позначте держави, які мали колонії на території Америки в середині XVIII ст.

а)  Португалія;

б)  Іспанія;

в)  Франція;

г)  Великобританія.

III. Установіть відповідність.

9.  Установіть відповідність між термінами та їх визначенням.

а) Найманий робітник

1) верховний орган влади в Росії, встановлений Петром І

б) Протекторат 

2) духовна колегія

в) Сенат 

3) система влади, яка була встановлена в Англії в 1653 р. Главою держави оголошувався лорд-протектор, який не був обмежений законами і спирався на військову силу

 

4) людина, що добровільно наймається на роботу й отримує за свою працю заробітну платню

 

10. Установіть відповідність між датами та подіями.

а) 1756 р. 

1) початок Семирічної війни

б) 1701 р. 

2) указ Йосифа ІІ про скасування особистої залежності селян  у Галичині, Чехії та Моравії

в) 1782 р. 

3) проголошення королівства Пруссія

 

4) рік, коли народився композитор І. С. Бах

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Під  ім’ям якої російської  імператриці увійшла в  історію Софія Августа Фредеріка Анхальт-Цербстська?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Запишіть назву документа, в основу якого був покладений проект Джеймса Медісона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1 в; 2 а; 3 б; 4 в; 5 а; 6 а; 7 а, в, г; 8 б, в, г; 9 а— 4, б — 3, в — 2; 10 а — 1, б — 3,

в — 2; 11 Катерина ІІ; 12 Конституція.

 

 

Тема.  Конституція США

Мета: ознайомити учнів зі змістом Конституції США, її основними положеннями; розвинути в учнів навички аналізу документа, порівнювати  історичну  інформацію, застосовувати й пояснювати терміни  і поняття; давати оцінку історичним діячам; виховувати повагу до демократичних прав і свобод громадян.

Основні поняття та терміни: «Конфедерація», «федерація», «республіка»,  «Конгрес»,  «Сенат»,  «Палата  представників»,  «конституція», «принцип розподілу влади», «Білль про права».

Основні дати та події:

•  1787 р. — прийняття Конституції США;

•  1789 р. — затвердження (ратифікація) «Білля про права».

Тип уроку: комбінований, з елементами лабораторної роботи з текстами та історичними джерелами.

Обладнання: підручник, історичний атлас, пакети документів, Конституція України.

Додаткові джерела інформації:

1.  Американские президенты / Под ред. Ю. Хайдекинга. — Ростов-на-Дону; М., 1997.

2.  Согрин В. Основатели США.

3.  Слезкин Л. У истоков американской истории.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

•  порівнювати державний устрій США та Англії;

•  аналізувати «Білль про права»;

•  називати характерні ознаки «Декларації незалежності» та Конституції США;

•  наводити приклади особливостей демократичного устрою США;

•  застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття. ХіД уроку

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

1.  Співвіднесіть дати та події.

а) 1773 р.

1) Паризький мирний договір

б) 1774 р.

2) «Бостонське чаювання»

в) 1776 р.

3) перемога американців під Саратогою

г) 1777 р.

4) ухвалення Декларації незалежності США

д) 1778 р.

5) початок війни за незалежність

 

2.  Співвіднесіть імена та факти біографії.

а) Дж. Вашингтон

1) автор Декларації незалежності США

б) Т. Джефферсон

2) французький генерал, командуючий частиною американських військ

в) Лафайєт

3) головнокомандуючий американською армією

г) Б. Франклін

4) автор афоризму «Час — гроші»

Відповідь: 1 а — 2, б — 5, в — 4, г — 3, д — 1; 2 а — 3, б — 1, в — 2, г — 4.

3.Позначте думки, з якими ви згодні абоне згодні, поставивши відповідно знаки «+» або «–».

Причинами війни за незалежність англійських колоній у Північній Америці стали:

1)  заборона англійського короля та парламенту вести морську торгівлю на судах, що належать колоністам;

2)  прагнення англійського короля посилити в колоніях вплив католицької церкви;

3)  заборона англійського парламенту засновувати в колоніях мануфактури;

4)  англійський  парламент  перешкоджав  еміграції  до  Північної Америки;

5)  королівський указ про заборону колоністам переселятися на захід, за Аллеганські гори;

6)  англійський парламент  заборонив  видавати жителями колоній власні газети та журнали;

7)  заборона  англійського  парламенту  виготовляти  тканини  в  колоніях;

8)  запровадження метрополією гербового збору;

9)  відсутність  у  жителів  колоній  свого  представництва  в  англійському парламенті;

10) прагнення жителів колоній до свободи та рівності.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Уч и т е л ь. Ключем до розуміння мети Конституції США служать слова французького письменника А. де Токвіля  (XIX ст.), який писав, що в період створення Конституції у американців було дві задачі — зберегти  особливості  кожного  штату  й  водночас  об’єднати  весь  народ в єдиний союз.

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Конституція США

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з документом і виконати завдання.

Текст 1. Із Конституції Сполучених Штатів Америки (1787)

Стаття І

§ 1. Всі  законодавчі права, що надаються цією Конституцією, повинні належати Конгресові Сполучених Штатів, який має складатися із Сенату і Палати представників.

§ 2. Палата представників повинна складатися з членів, що обираються кожні два роки населенням штатів (...).

§ 3. Сенат Сполучених Штатів повинен складатися з двох сенаторів від кожного штату, обраних законодавчими зборами цих штатів (...).

Стаття II

§ 1. Виконавча влада повинна бути надана президентові Сполучених Штатів Америки. Він має перебувати на цій посаді протягом чотирьох років (...).

§ 2. Президент буде головнокомандуючим армією і флотом Сполучених Штатів (...).

Йому належить право укладати трактати на пропозицію і за схваленням Сенату з тим, щоб це схвалення було висловлене двома третинами присутніх  сенаторів  (...)  (Дрібниця В. О., Крижанівська В. В. Всесвітня історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К.,1998. — С. 190).

1.  Опишіть державний устрій США. Кому належала виконавча, законодавча влада?

2.  Назвіть повноваження Президента США.

3.  Намалюйте схему «Найвищі органи влади в США».

Орієнтовна схема «Найвищі органи влади в США»  (учитель доповнює й пояснює схему)

 

 «Білль про права»

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з документом і виконати завдання.

Текст 1. З «Білля про права» (1791)

Стаття І

Конгрес не повинен  видавати  закони, що  встановлю  ють  будь-яку релігію або забороняють її вільне сповідуван  ня, що обмежують свободу слова або друку, або право народів мирно збиратися, звертатися до уряду з петиціями про припинення зловживань.

Стаття II

Оскільки для безпеки вільної держави необхідне добре організоване народне ополчення, право народу зберігати та носити зброю не підлягає обмеженням.

Стаття IV

Право народу на недоторканність особи, житла, паперів і майна не може порушуватися необґрунтованими обшуками або арештами, й ордери на  обшук  або  арешт не  будуть  видаватися  без  достатніх  підстав, підтверджених присягою або урочистою заявою. У таких ордерах повинен бути детальний опис місця обшуку, а також зазначені імена осіб, що

підлягають арешту.

Стаття VI

В усіх  випадках  кримінального  переслідування  обвинувачений  має право на швидкий і публічний суд незацікавлених присяжних того штату, округу, де був скоєний злочин (...); обвинувачений має право вимагати, щоб йому повідомили характер  і мотиви обвинувачення  і надали очну ставку зі свідками, що свідчать проти нього; обвинувачений не може вимагати примусового виклику  своїх  свідків  і користуватися допомогою адвоката  для  захисту  (Дрібниця В. О., Крижанівська В. В. Всесвітня  історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К.,1998. — С. 191).

1.  Розкажіть,  які  особисті  права  і  свободи  отримали  громадяни США після ухвалення Конгресом «Білля про права».

2.  Чи підтримуєте ви право носіння зброї?

V. Закріплення знань учнів

Творчі завдання

•  У Конституції США 1787 р. не зазначається, хто має право голосу на виборах у центральні органи влади. Це мав вирішувати кожний штат окремо.

 Як ви гадаєте, чому було встановлено такий порядок? Кому це було вигідно у північних та південних штатах?

•  Про творців Конституції Джефферсон писав: «Підштовхувані подіями моменту, вони створили засоби, щоб тримати дім у порядку...»

  Як ви розумієте ці слова?

•  «...Ми повинні зрозуміти, що є три різних шляхи, якими в майбутньому можна досягти незалежності, а саме: посередництвом законного  волевиявлення  народу  у  Конгресі,  посередництвом  воєнної сили або виступу черні... Якщо незалежність буде досягнуто першим шляхом, то для нас відкриваються всі можливості створити найдобродійнішу, найчистішу Конституцію на Землі...»

  Прокоментуйте наведені судження. Відповідь аргументуйте.

•  «...Одного разі, сидячи за кавою з Вашингтоном, Джефферсон висловив  сумнів,  чи потрібен Сенат. Вашингтон  спитав  свого  друга, навіщо він наливає каву у блюдечко. «Усякий знає для чого, — відповів Джефферсон, — щоб занадто гаряча кава встигла прохолонути». «Ось чому при виданні законів і потрібна друга палата», — відповів Вашингтон».

  Доведіть  правильність  судження  першого  американського  президента.

VІ. Домашнє завдання

1.  Прочитати відповідний параграф підручника.

2.  Підготуватися до тематичного оцінювання.

 

Сторінка 1 з 24
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.